Багаслаўчык Пётр Міхайлавіч

Багаслаўчык

Багаслаўчык Пётр Міхайлавіч нарадзіўся  03.07.1950 г. у в. Юравічы Дзятлаўскага раёна.

Кандыдат тэхнічных навук , дацэнт . Выдатнік народнай адукацыі Рэспублікі Беларусь. Дэкан кафедры энер-гетычнага будаўніцтва БНТУ. Асноўныя навуковыя працы і публікацыі прысвечаны праектаванню і будаў-ніцтву гідратэхнічных канструкцыў. Таксама распрацаваны курс лекцый для студэнтаў універсітэта па тэме  “Гидротехнические сооружения : курс лекций для студентов специальности 1-70 04 03 «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов»  высших учебных заведений,  «Гидротехнические сооружения ТЭС и АЭС : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности «Строительство тепло-вых и атомных станций», « Гидротехнические сооружения : курс лекций» і іншыя.

Читайте также: